Diensten

Bepaalde organisaties zijn verplicht om een FG (in het Engels Data Protection Officer (DPO)) aan te stellen. Maar ook organisaties die daar niet toe verplicht zijn, hebben baat bij een (externe) privacy officer, iemand die toeziet op de omgang met persoonsgegevens binnen de organisatie en controleert of de organisatie voldoet aan de strenge eisen van de AVG en eventuele andere toepasselijke regelgeving.

SiteLaw kan in alle hoedanigheden voor uw organisatie optreden en vraagbaak zijn voor alles wat er binnen uw organisatie speelt omtrent privacy en het gebruik van persoonsgegevens. In een persoonlijk gesprek leggen we graag een en ander aan u uit. U kunt telefonisch een afspraak maken op 06-11411559. Ook kunt u uw vraag voorleggen door een email te sturen of het contactformulier in te vullen.

Diensten

  • Advies en bijstand
  • Privacy scan
  • Datalekken
  • Procederen
  • Interim services
  • DPO/FG services
  • Inhouse trainingen